89: Larvik Leverer

Larvikspodden
Larvikspodden
89: Larvik Leverer
/

På slutten av fjoråret lanserte Larvik Kommune og Larvik  Næringsforening et nytt omdømmeprosjekt kalt Larvik Leverer som har som mål å øke Larviks attraksjonskraft som sted for tilflytting og næringsetablering. 

Larvikspodden inviterte Linda Brathagen fra Larvik Næringsforening, Jørgen Johannesen fra Larvik Kommune og Bård Jervan, som har stor kompetanse på destinasjonsutvikling, for å snakke om prosjektet og hva et omdømme egentlig er.

Takk til Claus Erlandsen for at vi fikk gjort opptaket i August Mediestudio.

Opptak og studioarbeide Geir-Atle Johnsen