07: Larvik kommune 3.0

Larvikspodden
Larvikspodden
07: Larvik kommune 3.0
/

Er tiden inne  for å se på hele modellen for lokaldemokrati? Det mener i alle fall seniorforsker Lars Ueland Kobro som møter assisterende rådmann i Larvik kommune, Ingvild Aartun i denne episoden av Larvikspodden.

Og gir klemtende kirkeklokker en urban følelse? Det har vi spurt folk i Larvik sentrum om, etter at Larvik by har foreslått det for et positivt menighetsråd.