35: Vi350 Larvik i endring

Vi350
Vi350
35: Vi350 Larvik i endring
/

Hvilke endringer har hatt størst betydning for byen vår? Hva er egentlig Larviks begrunnelse? Dette er noe av det vi spør om, i denne månedens utgave av Larvikspodden.