Erik A. Sørensen

1 innlegg

29: Erik A. Sørensen (Bedre Larvik)

Larvikspodden
Larvikspodden
29: Erik A. Sørensen (Bedre Larvik)
/

Skal det bli noe bedre i Larvik, må det utskiftninger til, mener Bedre Larviks førstekandidat. Og det er ikke bare politikerne som bør byttes ut, ifølge Erik A. Sørensen.