hjemmetjenesten

1 innlegg

09: Hjemmetjenesten. Sykepleierne, kommunalsjefen og dosenten.

09: Hjemmetjenesten. Sykepleierne, kommunalsjefen og dosenten.

 
 
00:00 / 50:29
 
1X
 

Hva var det de ansatte i hjemmetjenesten ønsket å få frem med sitt leserinnlegg i ØP i september, og hvordan har det blitt mottatt?