hjemmetjenesten

1 innlegg

09: Hjemmetjenesten. Sykepleierne, kommunalsjefen og dosenten.

Larvikspodden
Larvikspodden
09: Hjemmetjenesten. Sykepleierne, kommunalsjefen og dosenten.
/

Hva var det de ansatte i hjemmetjenesten ønsket å få frem med sitt leserinnlegg i ØP i september, og hvordan har det blitt mottatt?