Omdømme

1 innlegg

89: Larvik Leverer

Larvikspodden
Larvikspodden
89: Larvik Leverer
/

Larvik Leverer har som mål å øke Larviks attraksjonskraft som sted for tilflytting og næringsetablering. 

Larvikspodden inviterte Linda Brathagen fra Larvik Næringsforening, Jørgen Johannesen fra Larvik Kommune og Bård Jervan for å snakke om prosjektet.